leo đường mòn núi Thị Vải
Xem thêm

Thử thách cung đường khó nhất núi Thị Vải

Có khá nhiều cung đường để leo lên núi Thị Vải, nhưng có thể chia ra làm hai loại là một cung đường bật thang hay còn gọi là đường chùa, và vài cung đường mòn. Mỗi cung đường mòn có độ khó khác nhau, điểm khởi đầu khác nhau.