Pinnatum Albo Variegata

Epipremnum Pinnatum Albo Variegata là loại có dáng lá thon dài, có nhiều mảng đột biến đang dạng, màu var có thể là màu vàng chanh hoặc màu trắng.

Ưa ánh sáng gián tiếp, tương đối dễ trồng và phát triển mạnh khi được leo trụ. Lá lớn có xẻ và lổ nhỏ.

 

Category: Tag:

Description

Ánh sáng

Ánh sáng trong nhà, gần cửa sổ, tránh ánh sáng trức tiếp.

Nhiệt độ

Nhiệt độ mát mẻ dưới 27°C cây sẽ sinh trưởng tốt.

Nước 

Tưới nước vừa phải.

Độ ẩm

Độ ẩm tốt nhất cho các loại cây nhiệt đới là trên 75%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *